இன்ட்லி, தமிழ்10 தளத்தில் கமென்ட் போட்டால் வரும் Notification…

image

தமிழ் பதிவர்களுக்கு முக்கியமான தளங்கள் இந்த இன்ட்லி மற்றும் தமிழ்10 தளங்கள்.  இந்த இரண்டு திரட்டிகளிலும் நம் பதிவுகளை இணைத்து அதன் மூலம் வாசகர்களை பெறுகிறோம். இந்த இரண்டு தளங்களிலும் வாசகர்கள் பதிவை பற்றி தங்கள் கருத்துக்களை வெளியிட கருத்துரை பெட்டிகளை வைத்துள்ளனர். இதில் வாசகர்களும் தங்கள் கருத்துக்களை வெளியிடுகின்றனர். ஆனால் இதில் உள்ள ஒரு பிரச்சினை வாசகர்கள் கருத்துரை போட்டதும் அதற்க்கான Notification ஈமெயில் உங்களின் முகவரிக்கு வரும். எத்தனை வாசகர்கள் கமென்ட் போட்டாலும் உங்கள் ஈமெயில் முகவரிக்கு notification வந்து கொண்டே இருக்கும். இதனை ஒரு சிலர் தொந்தரவாங்க நினைக்கலாம் அதில் நீங்களும் ஒருவர் என்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு தான் தொடருங்கள்.