உங்கள் பிளாக்கிற்கு என ஒரு Android App இலவசமாக உருவாக்க – AppsGeyser

imageAndroid மொபைல்களில் உபயோகிக்க லட்சகணக்கான மென்பொருட்கள்(Apps) உள்ளது. நீங்களும் உங்கள் பிளாக்கிற்கென ஒரு Android மென்பொருளை உருவாக்கி உங்கள் வாசகர்கள் சுலபமாக உங்கள் தளத்தை மொபைலில் படிக்கும் வசதியை அளிக்கலாம். இந்த Android App உருவாக்க அதிகளவிலான தொழில்நுட்ப அறிவு பெற்றிருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அதிக நேரமும் செலவாகாது. அதிக பட்சம் ஐந்து நிமிடத்திற்குள் மென்பொருளை உருவாக்கிவிடலாம். கீழே உள்ள வழிமுறையை தொடருங்கள்.