எதை இழக்க வேண்டும்?

கடந்த பதிவில் 'மரம் போல் இரு' என கூறியிருந்தேன். மரத்தைப் போன்று இழக்க வேண்டியதை இழந்து, பிறகு தேவைப்படும்போது பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதே பதிவின் சுருக்கமாக அமைந்திருந்தது. படிக்காதவர்கள் இணைப்பைச் சொடுக்கி படித்துவிட்டு தொடருங்கள்.
மனிதர்களாக நாம் 'எதை இழக்க வேண்டும்?' 
இழக்க வேண்டியது எனப் பார்த்தால் வெற்றியைத் தவிர மற்றவைகளை அனைத்தையுமே இழக்கலாம். இலக்கு எதுவோ அதை நோக்கி பயணிக்கும்போது, அதற்கு தடையாக இருக்கும் அனைத்தையும் இழந்துதான் ஆக வேண்டும்.

மேலும் வாசிக்க…

Via: TECH THANGAM