ஏழை தமிழன் என்றால் இலக்காரமா? எய்ம்ஸ் சவக்கிடங்கில் சடலமாக சரவணன்!