ஒரே நிமிடத்தில் அழகான HTML Comparison Table உருவாக்க

இரண்டு பொருளுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசங்களை காட்டுவதற்கும், அல்லது இரண்டு இடத்திற்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் காட்டவும் நமக்கு பயன்படுவது இந்த Comparison Table ஆகும். அழகான Comparison Table உருவாக்க இதுவரை போட்டோஷாப் மென்பொருளையே பெரும்பாலும் உபயோகிக்க படுகிறது. ஆனால் இன்று நாம் ஒரு சுலபமான முறையில் comparison table உருவாக்குவது எப்படி பார்ப்போம். இதற்க்கு கோடிங் எழுத வேண்டிய அவசியமில்லை ஒரே நிமிடத்தில் அதை உருவாக்கி விடலாம். எந்த தொழிநுட்ப அறிவும் பெற்று இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கீழே உள்ள Comparison Table பாருங்கள்.

Read more »

View post: 

ஒரே நிமிடத்தில் அழகான HTML Comparison Table உருவாக்க