கண்டிப்பாக தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய இணையதளங்கள் …..

நாம் தினமும் இணையத்தில் பல தளங்களை பார்க்கின்றோம் . சில பிடிக்கலாம் , சில பிடிக்காமல் போகலாம் . ஆனால் அவசர உதவிக்கு சில தளங்களை நாம் பார்க்க வேண்டி இருக்கும் . சரியான முகவரி தெரியாததால் தேடு பொறிகளில் தேடி எடுப்போம் . அப்படி அடிகடி தேவை படும் சில இணையதளங்கள் தொகுத்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ….

விலங்குகள் வளர்ப்பு :

www.allpets.com

www.petchannel.com

www.theoviary.com

www.peta-online.org

www.panda.org

www.aquarium.org

www.nj.com/yucky/worm

www.remedia.com

www.animalsunlimited.net

www.indianwildlife.com

www.sandiegozoo.com

www.animal.discovery.com

www.junglelore.com

www.wildphotos.com

www.cranes.org

www.mahaforest.gov.in

www.animalweb.com

ஆபரணங்கள் :

www.enchantejewellery.com

www.la.premiere.com

www.indianjewellery.net

www.jewellery-net-asia.com

www.asfour-crystal.com

www.24carat.co.uk

www.tiffany.com

www.pearlglass.com

www.damesjewel.com

www.jewellery-direct.com

www.jewellerystore.com

www.jewellerywarehouse.co.uk

www.jemsandjewels.com

www.18carat.co.uk

www.mehtajewellery.com

www.adiamondsforever.com

www.gold-jewelry.co.uk

www.jewelleryshow.com

தகவல் களஞ்சியம் :

www.encyclopedia.com

www.encarta.msn.com

www.britannica.com

www.ntreasearch.com

www.go.grolier.com

www.kids.infoplease.com

www.letsfindout.com

www.stars.com

www.boatshowusa.com

www.encyclozine.com

www.libraryspot.com

www.shotokai.cl

www.emulateme.com

வினாடி வினா :

www.quizsite.com

www.coolquiz.com

www.brainstormers.com

www.posterquiz.com

www.quotequiz.com

www.wordquiz.com

www.qunlimited.com

www.allstarquiz.com

நன்றி ….

Credit:

கண்டிப்பாக தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய இணையதளங்கள் …..