திருமண நிகழ்ச்சியில் மணப்பெண்ணுக்கு தாலிகட்ட முயன்ற சுப்ரமணிய சுவாமி (வீடியோ)

 

திருமண நிகழ்ச்சியில் மணப்பெண்ணுக்கு தாலிகட்ட முயன்ற சுப்ரமணிய சுவாமி