பிளாக்கரில் வந்தாச்சு Comment Reply வசதி ஆக்டிவேட் செய்ய -Threaded Comment…

வெகு நாட்களாக எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்த வசதியான Comment Reply வசதி பிளாக்கரில் வந்துவிட்டது. பிளாக்கரில் இது வரை குறையாக இருந்து வந்த இந்த வசதியை பிளாக்கர் தளம் வெளியிட்டுள்ளது. வேர்ட்பிரசில் உள்ள கமென்ட் சிஸ்டம் போலவே நீங்கள் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும்
Reply அழுத்தி அவருடைய கேள்விக்கு கீழேயே பதில் போடலாம்.

image

Read more »

Read original article: 

பிளாக்கரில் வந்தாச்சு Comment Reply வசதி ஆக்டிவேட் செய்ய -Threaded Comment…