விதவிதமான அழகான பேஸ்புக் Timeline Cover Banner வைக்க சிறந்த 5 தளங்கள்

பேஸ்புக்கின் புதிய Timeline தோற்றத்தில் Cover என்ற ஒரு புதிய வசதி உள்ளது. இந்த இடத்தில் நமக்கு தேவையான போட்டோவை வைத்து கொள்ளலாம். இணையத்தில் ஏராளமான போட்டோக்கள் இருந்தாலும் அனைத்தும் பேஸ்புக் timeline cover ஏற்ற அளவில்(size) இருக்காது. ஆதலால் பேஸ்புக் timeline போட்டோக்கள் வைப்பதற்கென்றே சில பிரத்யோகமான தளங்கள் உள்ளது. அதில் சிறந்த 5 தளங்களை பற்றி காண்போம்.

image

Read more »

Original article: 

விதவிதமான அழகான பேஸ்புக் Timeline Cover Banner வைக்க சிறந்த 5 தளங்கள்