1 பந்தில் 12 ஓட்டங்கள் (runs) – நம்ப முடியவில்லையா பாருங்கள்

ஒரு பந்தில் பன்னிரண்டு ரன்கள் அடித்து வெற்றி பெரும் வினோதம் . உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் comment box- இல்  கேளுங்கள்


12 runs off 1 ball – The MOST Amazing finish ever – CricHeaven.com by CricHeavenCom